Dubtes? Pregunta al teu Intèrpret Consultor!

Interpretació

L'objectiu de Simultrad és ajudar les persones a comunicar-se, sigui quina sigui la llengua que parlin.

Digueu-nos exactament què us cal i us aconsellarem quina és la solució millor i més rendible:

Quan es tracti de reunions petites en què intervinguin persones que parlin dues llengües diferents, us pot interessar la interpretació consecutiva. Aquesta solució és eficaç pel que fa a la comunicació i no cal disposar de grans mitjans tècnics. El que sí que cal és una mica més de temps ja que la traducció es diu a continuació del missatge original.

Si el que voleu és dirigir-vos en diverses llengües a un públic més gran, us convé la interpretació simultània. Els intèrprets se situen dins de cabines insonoritzades, escolten el discurs original a través dels auriculars i transmeten el missatge en una llengua diferent en temps real. Això requereix una estructura tècnica més complexa, però permet que l'acte tingui lloc en diverses llengües i sense interrupcions.

Si només hi ha dos o tres oients que els calgui interpretació, la traducció simultània es pot fer xiuxiuejant-los el missatge i us estalvieu haver de fer muntar un voluminós dispositiu tècnic. Això només serveix per a circumstàncies concretes.

Un cop sabem quines llengües es faran servir i de quins temes es parlarà, el pas següent és formar l'equip d'intèrprets més ben preparats per garantir l'èxit de l'esdeveniment.

En Mike Lucas, intèrpret assessor i membre de l'Associació Internacional d'Intèrprets de Conferència (aiic), organitzarà un equip amb els professionals titulats disponibles més ben preparats i qualificats per cobrir les llengües i els temes especialitzats que calgui, cercant sempre de tenir parlants nadius que tradueixin cap a les seves llengües maternes.

També us podem facilitar els equips de so i d'altres mitjans tècnics que calguin per a l'esdeveniment. Tan sols ens heu de dir on ha de tenir lloc l’acte i el nombre de persones que espereu que hi assisteixin, i nosaltres us facilitarem els mitjans que necessiteu, com les cabines d'interpretació, els aparells per al públic i els equips audiovisuals.