Dubtes? Pregunta al teu Intèrpret Consultor!

Els dubtes més habituals

Quants intèrprets necessitem per al congrés?

El secret del nostre ofici és el treball en equip entre organitzadors, ponents, intèrprets i tècnics. La dimensió i configuració de l'equip dependrà del nombre de llengües que es facin servir i de la durada del congrés. De tota manera, és habitual fer servir dos intèrprets per cada llengua. En el cas de congressos amb un caràcter més tècnic o bé amb un horari més concentrat, se solen fer servir més intèrprets.

Quin cost té la interpretació?

Això pot variar molt, com qualsevol servei professional. Podem elaborar un pressupost detallat que tingui en compte tots els factors. No hi ha comissions amagades. En el cas que hi hagi uns honoraris per assesoria, es mostraran per separat. Quant a la traducció simultània, cal no oblidar que s'ha de pressupostar el cost per llogar l'equipament tècnic com ara les cabines i els equips d'amplificació.

Amb quina antelació cal fer la reserva de l'equip d'intèrprets?

Amb la màxima antelació possible. Els intèrprets de conferència professionals estan molt sol•licitats i, quan més aviat els pugueu reservar, més fàcil us serà trobar els millors intèrprets locals. Tan bon punt conegueu quines són les dates del vostre congrés, us podeu posar en contacte amb nosaltres per tal que puguem començar a preparar la feina preliminar de donar opcions als intèrprets i que es reservin les dates a les seves agendes, preparar el vocabulari i els glossaris, reservar una sala de reunions, etc.

En confirmar-ho, emetrem un contracte en el qual s'especificaran totes les condicions i se n'enviarà una còpia signada a l'organitzador, a l'intèrpret-assesor i a tots els membres de l'equip.

Què és un intèrpret-assesor i en què ens pot ajudar?

L'intèrpret-assesor s'encarrega de la difícil tasca de formar un equip que solucioni de la manera més eficient i rendible possible, temes com ara la matèria a tractar, la combinació de llengües, etc. Els intèrprets-assesors actuen de forma individual o bé s'organitzen en grups o secretariats en oficines.

Els intèrprets-assesors són les persones millor situades per aclarir-vos qualsevol dubte sobre el tipus d'interpretació que cal fer servir, per elaborar pressupostos i per encarregar-se de certes tasques administratives (contractes, pagaments centralitzats…). Bàsicament, l'intèrpret-assesor és el vincle entre els organitzadors del congrés i els intèrprets de conferència.

Si té més preguntes, no dubti en contactar amb nosaltres